Nákupní košík
Košík je prázdný
 
Nejprodávanější
 
Doporučené
 

Ochrana osobních údajů

Pokračování obchodních podmínek + Ochrana osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním.
1.Kupující souhlasí s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím shromážděny, zpracovávány, uchovávány a používány pouze pro účely plnění uzavřených kupních smluv a to v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů včetně zákona EU o GDPR.
2.Osobní údaje budou zpřístupněny pouze prodávajícímu.  Prodávající se zavazuje, že všechny údaje, které o kupujícím získá v souvislosti s prodejem, budou považovány za důvěrné a že je žádným způsobem nezneužije, ani je neposkytne neoprávněným osobám. Osobní údaje budou prodávajícím uchovávány za pomocí prostředků výpočetní techniky a účetních dokladů. Kupující bere na vědomí, že tento souhlas je zcela dobrovolný, že mu na požádání bude umožněn přístup k takto shromážděným jeho osobním údajům, a že je oprávněn žádat po prodávajícím případné opravy nebo likvidaci nesprávných nebo neoprávněně zpracovaných osobních údajů nebo podání vysvětlení ohledně jejich zpracování.
3.Kupující může svoje osobní údaje kdykoli aktualizovat a to zasláním aktuálních osobních údajů e-mailem na adresu : info@antikvariatlp.cz. Svůj souhlas s výše uvedeným zpracováním osobních údajů může kupující kdykoli odvolat, a to oznámením zaslaným na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Uskutečněnou objednávkou se jedná o smluvní jednání v souladu s občanským zákoníkem. Odesláním objednávky vyjadřuje zákazník souhlas s uvedenými obchodními podmínkami. Případné reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu. Doklad z EET je vydáván pouze při osobním odběru. V ostatních případech se jedná o platby přes účet banky.